نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه تورین در جیره بر رنگ پذیری ماهی رزی بارب (Pethia conchonius)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 39-48

10.22124/janb.2021.16792.1091

فرشته نجاتی زادگان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ وحید مرشدی


2. بهبود کارایی تولیدمثلی ماهی گورخری ماده (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی لاکتوفرین و یا پودر جلبک اسپیرولینا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-141

10.22124/janb.2020.16631.1089

ساناز صادقی گوغری؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان