نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‏ های رشد و فعالیت آنزیم ‏های روده ‏ای بچه فیل ماهیان (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی درصدهای مختلف مکمل کلرید سدیم (NaCl)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 27-38

10.22124/janb.2021.17393.1102

سمیه حسن پور؛ محمد پوردهقانی؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ محمود محسنی؛ امین ضرابی