نویسنده = جمشید امیری مقدم
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی و تخمیر شده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-46

ابراهیم ستوده؛ جمشید امیری مقدم؛ غلامرضا شاه حسینی؛ دارا باقری