کلیدواژه‌ها = ریز جلبک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر غنی سازی آب حوضه جنوبی دریای خزر بر پارامترهای رشد ریز جلبک Spirulina platensis

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-11

خورشید حسین زاده؛ علی گنجیان خناری؛ سید مهدی جعفری