نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر غنی سازی آب حوضه جنوبی دریای خزر بر پارامترهای رشد ریز جلبک Spirulina platensis

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-11

10.22124/janb.2016.3145

خورشید حسین زاده؛ علی گنجیان خناری؛ سید مهدی جعفری