تعیین رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 35-44

صدیقه رضایی؛ سید یوسف پیغمبری؛ محمد جواد شعبانی؛ هادی رییسی


اثرات بیهوش کننده و تغییرات بیوشیمیایی اسانس نعناع (Mentha spicata) در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 35-46

عبدالعلی راهداری؛ علی خسروانی زاده؛ حسینعلی دهمرده؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی


تاثیر ریزپوشانی Pediococus acidilactici بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فلور باکتریایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-46

10.22124/janb.2019.13544.1061

یلدا هوشیار؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ حسن گندمی؛ حامد پاک نژاد


تعیین برخی از شاخص های خونی و بیوشیمیایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) پرورشی در سنین مختلف

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-47

10.22124/janb.2016.3149

مهرداد نصری تجن؛ فروزان باقرزاده لاکانی؛ میگل تکلو


تاثیر بتائین جیره بر عملکرد تولید‌مثلی مولدین نر و ماده سورم (Heros severus)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-45

10.22124/janb.2017.3159

سید حامد موسوی ثابت؛ عادله حیدری؛ المیرا سلحشوری


تغییرات کورتیزول و گلوکز حاصل از استرس دستکاری حاد در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره پوسته پسته سبز (Pistacia vera)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-54

10.22124/janb.2018.3160

جواد معتمدی تهرانی؛ عیسی ابراهیمی؛ سید امیر حسین گلی؛ فریبا شفیعی حسن آبادی؛ ابراهیم متقی


تعیین سطح مناسب پروتئین جیره ماهی دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و سفید نر (♂ Rutilus frisii)

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 11-22

10.22124/janb.2017.3165

سجاد رستمی پور؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه


بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) آبهای بوشهر

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 55-64

سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی؛ محمد شکرزاده؛ سید سهیل قائم مقامی؛ مهران یاسمی؛ عاطفه امینی‌فرد


بررسی ساختار بافت مری در ماهی سیم معمولی Abramis brama در مراحل اولیه تکوین با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره (TEM)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-64

10.22124/janb.2018.3161

محمدرضا صحرائیان؛ سهیل ایگدری؛ غلامرضا رفیعی؛ آرش زیبایی؛ خوزه مسغر


مقایسه کیفیت بیوشیمیایی اسیدهای چرب خاویار فیل ماهی (Huso huso) وحشی و پرورشی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 57-67

سید ولی حسینی؛ آریا باباخانی لشکان؛ امین اوجی فرد


سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-68

سید علی جوهری؛ لیلا حبیبی؛ سیده ژینو حسینی


محتوای اسیدهای چرب در ماهی کوتر ساده (Sphyraena jello) و کوتر دم زرد (Sphyraena flavicauda) در فصول پاییز و بهار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-70

10.22124/janb.2017.3156

علی طاهری؛ اسحاق ابراهیم‌زاده اله آباد؛ میر مهدی زاهدی