روند تغییرات فعالیت پروتئازی دستگاه گوارشی فیل ماهی (Huso huso) در طی دوران تکوین لاروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی 4314، ایران

2 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این تحقیق روند تغییرات فعالیت پروتئازی معده (پپسین) و لوزالمعده (تریپسین و کیموتریپسین) از زمان تخم‏گشایی تا روز پنجاهم پس از تخم‏گشایی در نوزاد فیل ماهی (Huso huso) مطالعه شد. نوزادان فیل ماهی تازه تخم‏گشایی شده از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی (گرگان، ایران) تهیه شدند. نمونه برداری بلافاصله پس از تخم‏گشایی و در روزهای 7، 14، 18، 23، 28، 35، 42 و 50 پس از تخم‏گشایی انجام شد. نتایج نشان داد که نوزاد فیل ماهی در زمان شروع تغذیه خارجی دارای غدد معدی فعال، با توجه به افزایش فعالیت پروتئازی معده می‏باشد، در حالی که فعالیت پروتئازی لوزالمعده پس از جذب کیسه زرده کاهش می‏یابد که نشان دهنده اهمیت آنزیم­های پروتئازی لوزالمعده در مراحل جذب کیسه زرده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نوزاد فیل ماهی بلافاصله پس از اتمام کیسه زرده دارای دستگاه گوارش تکامل یافته برای هضم پروتئازی غذای دستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in proteolitic activity of digestive system of Beluga sturgeon, Huso huso during larval ontogeny

نویسندگان [English]

  • Reza Asgari 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Hadi Poorbagher 1
  • Naser Agh 2
چکیده [English]

The development of proteolysis digestive enzymes from the stomach and pancreas were studied in Beluga, Huso huso from hatching up to 50th day post hatching (dph). Larvae were obtained from ShahidMarjaniSturgeonRearingCenter, Gorgan province, Iran. Sampling was carried out immediately after hatching, 7, 14, 19, 24, 29, 35, 42 and 50 dph. The results showed that at the onset of exogenous feeding, gastric glands were already functional, which was indicated by an increase in proteolitic activity of stomach. In contrast, proteolitic activity of pancreas decreased after the onset of exogenous feeding, showing the importance of these types of enzymes in the cleavage of yolk proteins during the endogenous feeding phase. The present study indicated that larvae of Beluga at the onset of exogenous feeding had an advanced digestive system to accept exogenous food and to digest the formulated diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Huso huso
  • Proteolytic enzymes
  • Larvae