اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود ستاری

بهداشت و بیماری‌های آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/en/~msattari
msattariguilan.ac.ir
0000-0002-8736-504X

h-index: 20  

سردبیر

دکتر بهرام فلاحتکار

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/en/~falahatkar
falahatkarguilan.ac.ir
+981344320895
0000-0002-7594-2807

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~aabedian
aabedianmodares.ac.ir
0000-0003-3410-3908

h-index: 29  

دکتر محمد پورکاظمی

ژنتیک مولکولی آبزیان و آبزی پروری استاد مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

www.en.ifro.ir/
pourkazemiifro.ir
0000-0002-0496-8049

h-index: 25  

دکتر ناصر آق

غذای زنده و تغذیه آبزیان، آبزی‌پروری استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

naser-agh.webs.com/
n.aghurmia.ac.ir
0000-0001-5327-4118

h-index: 23  

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی آبزیان و آبزی‌پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~bmamiri
bmamiriut.ac.ir
0000-0002-3862-3460

h-index: 26  

دکتر میرمسعود سجادی

فیزیولوژی آبزیان، تغذیه آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/en/~mmsajjadi
mmsajjadiguilan.ac.ir
0000-0001-7221-8461

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مورات ارسلان

علوم کشاورزی، غذاهای دریایی، آبزی‌پروری استاد، دانشکده شیلات، دانشگاه آتاتورک، یاکوتیه/ارزروم، ترکیه

avesis.atauni.edu.tr/muratars
muratarsatauni.edu.tr
0000-0003-3827-9142

h-index: 16  

دکتر علی حمیداوغلی

آبزی‌پروری، تغذیه آبزیان، افزودنی‌های خوراک در تغذیه آبزیان مؤسسه تحقیقات آبزی پروری، دانشگاه آیداهو، ایالات متحده آمریکا

www.researchgate.net/profile/Ali-Hamidoghli
ahamidoghliuidaho.edu
0000-0003-1745-3690

h-index: 17  

دکتر سبحان رعنای اخوان

جانورشناسی، آبزی‌پروری، فیزیولوژی ماهی گروه آبزی‌پروری و حفاظت دریایی، انستیتو فناوری نلسون مارلبورگ، نیوزلند

www.nmit.ac.nz/people/show/dr-sobhan-akhavan
sobhan.akhavannmit.ac.nz
0000-0003-4868-8580

h-index: 10  

دکتر سمانه‌پورسعید

سلول‌های بنیادی، تولید مثل، فیزیولوژی ماهی و غدد درون‌ریز مولکولی گروه زیست‌شناسی سلولی، دانشگاه کنکتیکت، آمریکا

scholar.google.com/citations?user=Qz-KWlIAAAAJ&hl=en
poursaeiduchc.edu
0000-0002-9398-3290

h-index: 10  

مدیر داخلی

دکتر آریا باباخانی لشکان

فرآوری آبزیان، بیوشیمی غذاهای دریایی، ترکیبات زیست‌فعال در غذاهای دریایی دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/~babakhani
babakhaniguilan.ac.ir
0000-0002-7810-4147

h-index: 7  

مشاور نمایه سازی

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 21