راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان در نگارش و تدوین مقاله

نشریه «تغذیه آبزیان» مقاله‌­های علمی-­پژوهشی و مروری نظام‌مند تهیه شده در زمینه‌­های مختلف تغذیه در گونه‌­های مختلف آبزیان پرورشی و وحشی که به زبان فارسی نگارش شده و در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده باشند و یا به نشریه دیگری به طور هم‌زمان ارسال نشده باشند را با رعایت نکات مندرج در این راهنما و پس از طی کردن مراحل داوری مورد پذیرش قرار می‌­دهد. این نشریه، یافته‌­های پژوهشی را در قالب‌های زیر منتشر می‌کند:

1.­ مقاله پژوهشی اصیل (Original paper) که در رابطه با تحقیقات مختلف در زمینه‌­های تغذیه آبزیان بوده و به صورت کامل تهیه شده است.

2. مقاله کوتاه (Short communication) که حاوی یافته‌­های مهم اما محدود تحقیقاتی است.

3. مقاله مروری (Review article) که ماحصل یافته­‌های پژوهشی چند ساله پژوهشگری است که در زمینه مذکور شناخته شده است با ارجاع حداقل 7 مورد به مقالات مرتبط پیشین چاپ شده توسط وی (در مجلات معتبر) در قالب یک موضوع مهم پژوهشی و بر مبنای فرمت مورد نظر است.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: پنج فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله در قالب وورد (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان (آدرس سازمانی نویسندگان شامل: نام گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، استان، رایانامه سازمانی/دانشگاهی و شناسه ORCID همه نویسندگان الزامی است.)؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان (که معمولاً متن پیش‌نویس آن در سامانه نشریه موجود است و هنگام ارسال پیشنهاد می‌شود).

آماده سازی متن مقاله

    نویسندگان لازم است استانداردهای زیر را جهت آماده سازی مقاله ارسالی مد نظر قرار دهند. هرگونه اشکال یا عدم رعایت استانداردهای ذکر شده منجر به برگشت مقاله و تأخیر در مراحل انجام داوری خواهد بود. به نویسندگان توصیه می­‌شود از آخرین شماره مجله جهت الگوبرداری در تدوین مقالات ارسالی استفاده نمایند.

1. مقاله ارسالی حداکثر در 16 صفحه (متن اصلی) با حفظ 5/ 2 سانتی‌متر حاشیه از طرفین و بالا و پایین و فاصله سطرها 1 سانتیمتر تحت نــرم افــزار Word (ترجیحاً نسخه 2003 و 2007) بـا قلم 12B Nazanin  برای متن فارسی و قلم 12 Times New Roman برای متن انگلیسی باید تهیه گردد.

2.­ عناوین کلیه جدول­‌ها و شکل‌­ها با فونت 11 B Nazanin و به صورت Bold تایپ گردند. عنوان جدول در بالای آن و شکل­‌ها در زیر آن قرار گیرند. ابتدا عنوان فارسی و زیر آن عنوان انگلیسی درج شود. کلیه اعداد جدول­‌ها و نمودارها ­بایستی به انگلیسی بوده و در متن مقاله به شماره جداول و نمودارها ارجاع داده شود.

3. اسامی علمی به صورت ایتالیک درج شوند. برای هرگونه، ضروری است که اسم علمی در داخل پرانتز در بار اول در متن قید شده؛ اما ضرورتی به تکرار آن در بقیه متن نخواهد بود.

4. تا حد امکان از به کار بردن کلمات و اصطلاحات خارجی خودداری شده و در صورت ضرورت در داخل پرانتز نیز قید گردد.

5. علامت‌­گذاری (Punctuation) درون متن رعایت شود. به عنوان مثال، گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست ولی بعد از آنها نیاز به درج یک فاصله می­ باشد.

6.­ کلیه واحدهای درون متن به صورت سیستم متریک (SI) ­بایستی ذکر شوند. برای آوردن واحدهایی نظیر گرم در متر مکعب، لیتر در ثانیه، میلی‌­گرم در لیتر به ترتیب به صورت 3g/m، L/S، mg/L استفاده شود و از آوردن این موارد به صورت g/m3، LS-1، mg/l خودداری گردد.

7. برای آماده‌سازی جداول نیاز است عنوان آن گویای کل تحقیق انجام شده بوده و نتایج ارائه شده به همراه اسم گونه مورد نظر باشد. عنوان باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شود. متن جدول نیز باید به انگلیسی باشد. هر جدول از یک خط افقی بیرونی در پایین و بالا تشکیل شده و سرتیتر آن نیز از متن جدول جدا گردد. از کشیدن خط عمودی در جدول می ­بایست اجتناب گردد. جدول زیر مثالی از یک جدول استاندارد است.

8. برای آماده‌سازی شکل‌ها نیاز است عنوان آن گویای کل تحقیق انجام شده بوده و نتایج ارائه شده به همراه اسم گونه مورد نظر باشد. عنوان باید به هر دو زبان انگلیسی و فارسی آورده شود. خود شکل یا نمودار باید به انگلیسی آورده شود. از الگوهای رنگی در آماده‌سازی ستون­‌های نمودارها استفاده نشده و از الگوهای ساده با رنگ ­های سفید، خاکستری و سیاه استفاده گردد. نمودار ­بایستی دارای توضیح محور X و Y بر روی خود به همراه واحد مربوطه بوده و در صورت ضرورت، Legend آن در درون نمودار آورده شود. نمودار ­باید فاقد خط حاشیه‌­ای (Border) باشد. شکل زیر مثالی از یک نمودار استاندارد است.

9. شیوه‌نامه استناددهی هاروارد رعایت شود. فقط منابع استفاده شده در متن در فهرست منابع ارائه شوند. تمامی منابع فارسی و منابع خارجی باید به زبان انگلیسی و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. لازم است از منابع جدید و به روز در حوزه مورد نظر در نگارش مقاله استفاده شده و مقالاتی که از منابع قدیمی متعدد استفاده کرده باشند در اولویت بررسی قرار نمی­‌گیرند. در نگارش منابع، خط اول هر منبع فاقد تورفتگی و خطوط بعدی از زیر حرف چهارم (با تورفتگی) باید باشد. در صورتی که مقاله­‌های منفرد و مشترکی از یک نگارنده ذکر می­ شود ابتدا مقاله­‌های منفرد و سپس مقاله‌­های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند. اگر پژوهشگر(گان) چند مقاله مشابه باشند منابع بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم می­شود. چنانچه از یک پژوهشگر(گان) چند منبع در یک سال وجود داشت با قرار دادن حروف a، b، c، و غیره در جلوی سال انتشار، از هم تفکیک می­شوند. منابع در متن، تنها با ذکر نام خانوادگی و سال انتشار آورده می­شوند. در منابع با بیش از دو نویسنده پس از نام نویسنده اول از عبارت .et al  به صورت غیرایتالیک استفاده می شود. در متن جملات نیز از واژه همکاران را باید استفاده نمود. در فهرست منابع نباید از عبارت .et al استفاده کرد و ­باید نام همه نویسندگان آورده شود. مثال­‌های زیر مشخص کننده چگونگی ذکر منابع در متن می­باشد:

- مطالعات مختلف نیز نشان­‌دهنده این موضوع هستند (Dabrowski, 2001; Falahatkar and Poursaeid, 2012; Abedian Kenari et al. 2013).

- مطالعه Sajjadi و همکاران (2010) و  Agh (2020) نشان داد ......

    روش ارائه منابع در بخش منابع به صورت زیر است. علامت‌گذاری­‌ها و تنظیم منابع باید با دقت فراوانی صورت پذیرد و فرمت موجود رعایت شود.

 

- منابع

الف. مقاله چاپ شده در مجله علمی

Eslamloo, K., Falahatkar, B., Yokoyama, S. 2012. Effects of dietary bovine lactoferrin on growth, physiological performance, iron metabolism and non-specific immune responses of Siberian sturgeon Acipenser baeri. Fish and Shellfish Immunology 32: 976-985.

 

ب. مقاله چاپ شده در یک همایش

Poursaeid, S., Falahatkar, B., Mojazi Amiri, B., Van Der Kraak, G. 2012. The effect of long-term triiodothyronine implantations on the growth performance and physiology of cultured female great sturgeon (Huso huso). Domestication in Finfish Aquaculture, October 23-25, Olsztyn, Poland.

 

ج. کتاب

Wedemeyer, G.A. 1996. Physiology of Fish in Intensive Culture Systems. Chapman & Hall, New York, p. 232.

د. فصلی از یک کتاب

Hung, S.S.O., Deng, D.F. 2002. Sturgeon, Acipenser spp. In: Nutrient requirement and feeding of finfish for aquaculture. Webster, C.D and Lim, C. (Eds.). CABI publishing, 344-357.

ه – پایان نامه

Tavakoli, S. 2007. The effect of cortisol on food intake and on the expression of appetite-regulating neuropeptides in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Master of Science, The University of Guelph, 99p.

و. وبگاه اینترنتی

IUCN. 2023. IUCN Red List of Threatened Species. [online]. Available at: https://www.iucnredlist.org/ (Accessed: 10 June 2023)

 

سایر موارد ضروری

- مقالاتی که بیش از یک نویسنده داشته باشند ارسال آن توسط نویسنده مسئول مکاتبات به عنوان موافقت کلیه نویسندگان محسوب می‌­گردد.

- مسئولیت صحت داده­‌های ارائه شده و رعایت اصول اخلاقی و علمی بر عهده کلیه نویسندگان است.

- مقاله برای نشریه دیگری ارسال یا چاپ نشده باشد و در صورت مشاهده این موضوع، مجله در خارج کردن این مقاله در هر مرحله از داوری یا چاپ آزاد خواهد بود.

- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه‌های احتمالی موجود، نسخه نهایی برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود تا پیش از چاپ در مجله مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

 

بخش‌­های ضروری هر مقاله

1. صفحه عنوان و مشخصات

    صفحه اول به عنوان صفحه عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، آدرس‌­ها و مشخصات نویسنده مسئول به همراه شماره تلفن و رایانامه سازمانی/دانشگاهی در نظر گرفته شود.

عنوان مقاله ­بایستی گویا و تا حد امکان کوتاه بوده و به صورت بولد و سیاه آورده می­‌شود.

اسامی نویسندگان به صورت کامل بوده و با اندیس بالا با شماره‌گذاری که نشان‌دهندۀ آدرس هر نویسنده باشد و با کاما جدا می­‌گردد آورده شود.

آدرس هر نویسنده(گان) با ذکر اندیس در ابتدا، به صورت کامل آورده می‌­شود. نویسنده مسئول با ستاره مشخص و در زیر آدرس‌­ها، مشخصات کامل (تلفن و رایانامه) وی درج شود.

 

2. چکیده انگلیسی مبسوط (Extended Abstract)

در این چکیده که مبسوط و مفصل‌تر از چکیده معمول خواهد بود بخش­‌های مختلفی از جمله Introduction، Materials and Methods، Results، Discussion و Conclusion وجود دارد که در حد دو صفحه و طبق فرمت بایستی تنظیم شود. در انتهای چکیده مبسوط نیز کلمات کلیدی (Keywords) تا نهایتاً 6 مورد آورده می‌شود.

 

3. چکیده فارسی

صفحه دوم به چکیده و کلمات کلیدی اختصاص دارد. چکیده از 300 کلمه و کلمات کلیدی از 6 کلمه نباید بیشتر باشد. در چکیده، خلاصه‌­ای از مقاله، با بیان مساله و هدف، روش کار، نتایج حاصله و نتیجه‌گیری نهایی به صورت کاملاً روان و گویا در یک پاراگراف آورده شود. مطلوب است از کلمات کلیدی متفاوت از آنچه که در عنوان مقاله ذکر شده است (تا حد امکان) استفاده شود چرا که در این صورت شانس استفاده از مقاله توسط پژوهشگران دیگر پس از چاپ در آن حوزه افزایش می‌­یابد.

صفحه سوم به عنوان، آدرس‌­ها، چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی اختصاص دارد که می­بایست کاملاً بر اساس فرمت ذکر شده در تدوین فارسی آورده شده و دقیقاً ترجمه فارسی آن باشد.

 

4. مقدمه

در این بخش باید موضوع تحقیق معرفی شده، اهمیت انجام کار بیان شده (بیان مسئله)، به اهم کارهای پژوهشی قبلی در داخل و خارج کشور اشاره شده، گونه مورد نظر معرفی گردیده و هدف از مطالعه در انتهای کار بیان شود. لازم است تا حد امکان از منابع جدید در این بخش استفاده شده و در مجموع بیش از 2 صفحه نباشد.

 

5. مواد و روش­‌ها

عمدتاً هدف از بخش مواد و روش ها این است که اطلاعات کاملی از شرایط و نحوه آزمایش ارائه شود تا سایر محققین نیز بتوانند آن را مجدداً طراحی و اجراء نمایند. در این بخش باید شرح دقیق از تیمارها، طرح آزمایشی و مواد و روش­های به کار برده شده در اجرای تحقیق آورده شود. مناسب است این بخش به زیر بخش‌­های مختلف نیز تفکیک گردد (به عنوان مثال: ماهی و شرایط پرورش، طراحی آزمایش، اندازه­‌گیری‌­های رشد، شاخص­‌های تغذیه­‌ای، آنالیز آماری). در صورتی که از روش­‌های متداول و مرسوم منتشر شده استفاده شده است از شرح آن خودداری و به ذکر منبع اکتفا شود ولی اگر روش جدیدی به کار برده شده است شرح کامل آن ضروری است. در صورت استفاده از وسایل، کیت­‌ها و تجهیزات ذکر اسم شرکت، شهر و کشور سازنده در داخل پرانتز در جلوی آن ضروری است.

 

6- نتایج

این بخش شامل تمام یافته­‌های حاصل از تحقیق که به صورت جدول یا شکل و به همراه توضیحات مربوطه ارائه می شود است. هیچ‌گونه بحث و تفسیر و یا مقایسه با نتایج سایرین در این بخش نباید آورده شود. نتایج ارائه شده نباید به هر دو شکل جدول و نمودار (به صورت تکراری) آورده شود. برای آماده­‌سازی جداول و شکل‌­ها به توضیحات ذکر شده قبل مراجعه شود.

 

7. بحث

در این بخش، نتایج ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می­گیرد به طوری که با اشاره به نتایج کسب شده و مقایسه با کارهای مشابه و مرتبط، به توجیه دلایل منطقی در خصوص این نتایج پرداخته می‌­شود. در پایان نیاز است به پیشنهادهای کاربردی یا کاربردهای عملی و نظری حاصل از نتایج حاصله و نتیجه­‌گیری کلی اشاره گردد.

 

8. تشکر و قدردانی

در این بخش نویسندگان می‌توانند از تأمین‌‌کنندگان نیازهای مالی و امکانات تحقیق و یا افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک یا مشارکت نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمایند. در انتهای متن مقاله پژوهشی، بایستی نام مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، ذکر گردد.

9. منابع

کلیه منابعی که در متن به آنها اشاره گردیده در این فهرست ­بایستی طبق مواردی که در بند 9 آماده­‌سازی مقاله به آن اشاره شد آورده شوند.

 

مراحل ارسال مقاله

1. ثبت ‌نام کاربر: جهت ارسال مقاله ابتدا در سامانه مجله در محل "ثبت‌نام در سامانه" ثبت‌نام نمایید.

2. نحوه بارگذاری مقاله در سامانه: پس از ثبت‌نام، نام کاربری و رمز عبور خواهید داشت که از طریق آن‌ها می‌توانید وارد سامانه شوید. روی گزینه "ارسال مقاله" بالای صفحه کلیک کنید. مقاله به صورت فایل اصلی بارگذاری شود و شامل تمامی بخش‌های یک مقاله (چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، پیشنهادها، نتیجه‌گیری، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی) باشد. لطفاً دقت نمایید که اشکال و جداول حتماً داخل متن مقاله درج گردد. در متن مقاله هر جا به شکل و یا جدولی اشاره شده، شکل و یا جدول مربوطه بلافاصله پس از اتمام پاراگراف درج گردد. در چکیده فارسی و انگلیسی و نیز نام فایل اصلی، مشخصات و نام نویسندگان درج نگردد. نام فایل اصلی، عنوان انگلیسی مقاله باشد.

پیش از بارگذاری فایل دقت فرمایید: دقیقاً یک فایل از نوع «متن اصلی مقاله» بارگذاری کنید. توجه کنید که فایل مقاله، بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان الصاق شود. لطفاً فقط فایل‌هایی که نام انگلیسی دارند را بارگذاری نمایید.

نکته بسیار مهم در خصوص اهمیت انتخاب نویسنده مسئول مکاتبات:

   در زمان بارگذاری مقاله در بخش درج مشخصات نویسندگان، گزینه‌ای برای تعیین نویسنده مسئول مکاتبات وجود دارد. بعد از ارسال مقاله، تمامی مراحل پرونده تنها از صفحه نویسنده در کارتابل نویسنده مسئول مکاتبات قابل رؤیت و پی­گیری خواهد بود و دیگر نویسندگان امکان دسترسی و پی گیری ندارند. لذا حتماً در زمان تعیین نویسنده مکاتبات، دقت فرمایید.

 3. بررسی اولیه: مقاله ارسالی، ابتدا توسط مدیر اجرائی فصلنامه بازبینی اولیه خواهد شد. تنظیم مقاله طبق فرمت موجود در سایت و همچنین مطالعه دقیق صفحه "راهنمای نویسندگان" جهت رفع اشکالات احتمالی، بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات است و تذکر نکته به نکته موارد خواسته شده برای تمامی مقالات ارسالی امری غیرممکن است. به علت عدم همکاری برخی نویسندگان، مقاله ممکن است مدت‌ها در مرحله بازبینی اولیه باقی می‌ماند. بنابراین، خواهشمند است حتماً پیش از ارسال مقاله، صفحه راهنمای نویسندگان را دقیق مطالعه نموده و موارد ذکر شده را کاملاً رعایت نمایید. بارگذاری یکی از مقالات اخیر به چاپ رسیده در وبگاه نشریه می‌تواند به عنوان الگو به نویسنده مسئول مکاتبات کمک کند. مقاله پس از تایید کارشناس نشریه در بازبینی اولیه در وضعیت {در حال داوری} قرار می‌گیرد. در صورت تایید سردبیر، برای داوران تعیین شده ارسال خواهد شد.

نکات بسیار مهم

   بعد از اصلاح مقاله (مرحله ویراستاری اولیه) و همچنین درج نظرات داوران (مرحله بازنگری نویسنده) در زمان بارگذاری فایل اصلی، حتماً فایل قدیمی حذف شود و فایل جدید (اصلاح شده) بارگذاری شود. در سیستم تنها یک مقاله از نوع فایل اصلی مقاله قابل ارسال است. هیچ فایلی خارج از سامانه کاربرد و اعتباری ندارد.

 نحوه پی‌گیری مقاله:

   پس از گذشت یک و نیم ماه از تأیید کارشناس و پذیرش اولیه مقاله، چنانچه مقاله در وضعیت {در حال داوری} قرار داشت و پاسخی دریافت نشد، ایمیل پی گیری برای کارشناس ارسال نمایید:

anbjournal@gmail.com

   در صورت داشتن سؤال و بروز هرگونه اشکال، با مدیر اجرائی و صرفاً از طریق بخش تماس با ما یا ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

anbjournal@gmail.com