تماس با ما

آدرس: گیلان، صومعه سرا، میدان انتظام، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه شیلات، مجله تغذیه آبزیان. کدپستی: ۹۶۱۹۶-۴۳۶۱۹ صندوق پستی: ۱۱۴۴

تلفن: 01344320895 – 01344323599  | دورنگار: 01344323600

رایانامه: anbjournal@gmail.com


CAPTCHA Image