تماس با ما

آدرس: گیلان، صومعه سرا، میدان انتظام، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه شیلات، مجله تغذیه آبزیان

کدپستی: ۹۶۱۹۶-۴۳۶۱۹ صندوق پستی: ۱۱۴۴

تلفن: 01344320895 – 01344323599

دورنگار: 01344323600

پست الکترونی: anbjournal@gmail.com


CAPTCHA Image