بررسی تاثیر غنی سازی آب حوضه جنوبی دریای خزر بر پارامترهای رشد ریز جلبک Spirulina platensis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری

چکیده

استفاده از ریز جلبک اسپیرولینا در تغذیه انسان به علت داشتن ترکیب‌های فنولی، پروتئین، اسیدهای چرب غیر اشباع، ویتامین ها و مواد معدنی اهمیت دارد. تولید این ریز جلبک با استفاده از یک منبع ارزان قیمت مانند آب دریا همواره مورد توجه بوده است تا بتوان به تولید بالا با هزینه کم دست یافت. در این بررسی آب سه ناحیه از حوضه جنوبی دریای خزر (گمیشان، ساری، محمودآباد) توسط غلظت‌های مختلف صفر، 5، 10، 20% از محیط زاروک غنی سازی شده (صفر، 5، 10، 20%) جهت بررسی رشد ریز جلبک اسپیرولینا مورد استفاده قرار گرفت. کشت اسپیرولینا در دمای C°30، شدت نور lux350 ±4670 و زمان نور دهی (12 ساعت نور، 12 ساعت تاریکی) انجام شد. نتایج نشان داد محیط استاندارد زاروک بالاترین میزان ضریب رشد (µ/d 11/0) و نرخ رشد (15/0) را دارد. آب دریا در منطقه گمیشان به علاوه 20% محیط کشت استاندارد زاروک پس از محیط کشت استاندارد بالاترین میزان نرخ رشد و ضریب رشد ویژه را داشت (به ترتیب 12/0 و µ/d 088/0). در این محیط تعداد سلول‌ها پس از 23 روز کشت به 105  5/3 عدد سلول در میلی لیتر رسید و در محیط استاندارد به 105  75/5 عدد سلول در میلی لیتر رسید. نتایج نشان داد با غنی سازی آب دریای خزر توسط محیط کشت استاندارد زاروک می‌توان هزینه تولید ریز جلبک اسپیرولینا را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of water enrichment on microalgae Spirulina platensis growth parameters in the southern Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Khorshid Hosseinzade 1
  • Ali Ganjian Khenari 2
  • Seyed Mehdi Jafari 1
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Caspian Sea Research Center, Sari, Iran Caspian Research Group of Fisheries & Water Pollutants, Sari, Iran
چکیده [English]

Spirulina is an important microalgae in human nutrition due to its phenolic compounds, proteins, unsaturated fatty acids, vitamins and minerals. Production of this microalgae using low-cost sources such as sea water has always been considered to achieve high production at low cost. In this study, sea water from three areas of southern Caspian Sea (Gomishan, Sari and Mahmoud Abad) were enriched by 0, 5, 10, 20% Zarrouk medium to study the growth of Spirulina microalgae. Spirulina culturing was performed at 30°C, 4670 ± 350 lux light intensity and 12 h dark, 12 h light period. The results showed that standard Zarrouk medium has the highest specific growth rate (0.11) and growth rate (0.15). Sea water from Gomishan area enriched by 20% standard Zarrouk medium showed highest specific growth rate and growth rate (0.12, 0.088, respectively) following standard Zarrouk medium. In this medium, the number of cells reached to 3.5 ´ 105 cell mL-1 after 23 days, while in standard Zarrouk medium number of cells reached to 5.75 ´ 105 cell mL-1. Results showed that by using the Caspian Sea water enriched by standard Zarrouk medium can reduce Spirulina production costs.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgae
  • Spirulina
  • Standard medium
  • Mass production
  • Caspian Sea