تغییرات شیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

2 گروه علوم دامی و دامپزشکی، پردیس شیلات، دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان، رشت

چکیده

حفظ تازگی و کیفیت محصولات دریایی به دلیل دارا بودن اسید­های چرب غیراشباع همواره از دغدغه­های محققان بوده است. علاوه بر این، امروزه تمایل مصرف­کنندگان به خریداری محصولاتی که تازگی و کیفیت خود را حفظ می­کنند افزایش یافته است. از این رو، تعیین مدت زمان نگهداری ماهیان مختلف در یخچال، به منظور مشخص کردن زمان مناسب مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است و مطالعه حاضر برای تعیین زمان نگهداری فیله ماهی فیتوفاگ در یخچال انجام شده است. فیله­های تازه ماهی فیتوفاگ به مدت 16 روز در دمای یخچال نگهداری شدند و در فواصل زمانی 2 روز مورد آنالیز قرار گرفتند. برای تعیین کیفیت فیله­ها از شاخص­هایی مانند میزان پراکساید و تیوباربیتوریک اسید، بازهای ازته فرار، بار میکروبی فیله­ها و برخی شاخص­های دیگر استفاده شد. بر طبق نتایج مطالعه انجام شده، فیله ماهی فیتوفاگ تا روز ششم قابلیت نگهداری در یخچال را دارد و پس از روز ششم نگهداری از حدود استاندارد­های تعیین شده خارج می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical and microbial changes in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet during storage in refrigerator

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Rostamzad 1
  • Sayed Mehdi Mousavi 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
2 Department of Veterinary and Animal Science, University of Applied Science and Technology, Fisheries Paradise, Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays, importance of storage and marketing of fresh fish, with regard to consumer prefer for fresh fish rather than frozen fish is increasing. So, determination of fish shelf-life, to find its storage time, due to high perishability of fish, is important. This study was aimed to investigate the process of spoiling changes and determining the shelf-life of silver carp fillet during storage period in refrigerator (at 4ºC). For this purpose, silver carp fillets were kept in refrigerator for 16 days and the changes of peroxide value, tiobarbitoric acid (TBA), total volatile bases nitrogen (TVB-N), total plate count (TVC), Psychrophilic bacteria (PTC) and sensory evaluations were assessed. The results showed that the quantity of chemical indices increased during storage period. According to these results, Silver carp fillet can be kept in refrigerator for 6 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish fillet
  • Storage
  • Silver carp
  • Bacteria
  • Quality