تغییرات کورتیزول و گلوکز حاصل از استرس دستکاری حاد در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره پوسته پسته سبز (Pistacia vera)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر رژیم غذایی حاوی عصاره پوست پسته در پاسخ های فیزیولوژیک کپور معمولی تحت دستکاری استرس بود. ماهیان‌ با پنج جیره آزمایشی حاوی صفر، 5/0، 5/1، 5/4 و 9 گرم عصاره پوست پسته بر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در پایان آزمایش، تمام ماهیان (12 عدد) در هر مخزن در معرض دستکاری و در هوادهی شدید قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سطح گلوکز ماهیانی که با صفر، 5/0 و 5/1 گرم عصاره پوست پسته بر کیلوگرم غذا تغذیه شدند، در مقایسه با زمان اولیه (قبل از استرس) افزایش معنی داری داشت (05/0>P). همچنین سطوح مختلف عصاره پوست پسته در رژیم غذایی موفق به کاهش سطح کورتیزول سرم بعد از استرس نشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عصاره پوسته پسته تاثیر خوبی بر روی پاسخ به استرس خصوصاً بر روی میزان گلوکز داشته و اضافه  کردن 5/1 گرم عصاره بر کیلوگرم غذا می­تواند برای ماهی کپور مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variation in serum cortisol and glucose levels following acute handling stress in common carp Cyprinus carpio fed by dietary pistachio hull extract (Pistacia vera)

نویسندگان [English]

  • Javad Motamedi Tehrani 1
  • Eisa Ebrahimi Dorcheh 1
  • Sayed Amir Hossein Goli 2
  • Fariba Shafiei Hasanabadi 1
  • Ebrahim Motaghi 1
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of dietary pistachio hull extract (PHE) on physiological responses of common carp Cyprinus carpio following handling stress. Fish were fed five experimental diets supplemented with 0, 0.5, 1.5, 4.5, 9 g PHE/kg diet. At the end of the experiment, all fish (n=12) in each tank were subjected to acute handling and air exposure stresses. Obtained results showed that fish fed PHE at 0, 0.5, 1.5 g/kg diet had significant increase (P<0.05) in glucose in comparison with initial time (before subjected to stress). These results indicate that different levels of dietary PHE failed to reduce cortisol levels of serum after stress. According to results, it can be concluded that 1.5 g PHE/kg diet added to the diet has a good effect on response to stress in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenolic compounds
  • Antioxidant
  • Medical plant
  • Physiological stress