بررسی ساختار بافت مری در ماهی سیم معمولی Abramis brama در مراحل اولیه تکوین با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره (TEM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

3 گروه سلولی مولکولی و بافت‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه مورسیا، مورسیا

چکیده

در این تحقیق روند تکوین مری ماهی سیم معمولی (Abramis brama) در طی مراحل اولیه توسعه، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره تا 60 روز پس از تفریخ بررسی شد. لاروهای این ماهی از زمان تفریخ تا 6 روز بعد از آن به صورت روزانه، از زمان 8 الی 20 روز بعد از تفریخ به صورت یک روز در میان و از زمان 20 الی 40 روز بعد از تفریخ با فاصله زمانی 5 روز نمونه برداری شدند و دو نمونه‌برداری آخر در روزهای 50 و 60 بعد از تفریخ انجام شد. سپس این لارو ها در محلول بوئن و گلوتارآلدئید 4% تثبیت شدند. نتایج نشان داد که توسعه مری از بخش جلویی لوله گوارش از زمان تفریخ آغاز می­شود. در این زمان،  اپیتلیوم مری از نوع بافت پوششی سنگفرشی بود. در یک روز بعد از تفریخ، مری به شکل یک لوله نازک با بافت اپیتلیوم مکعبی تمایز یافت. اولین سلول موکوسی در لایه مخاطی مری در روز دوم بعد از تفریخ، تمایز یافت و از روز سوم بعد از تفریخ،  مواد ذخیره ای متنوعی در سلول­های موکوسی مشاهده شد. همچنین، در این روز سلول­های بافت اپی­تلیوم به صورت کاملاً استوانه­ای درآمد. اولین غنچه چشایی در روز پنجم پس از تفریخ مشاهده شد و ایجاد حالت مضرس در رأس لایه مخاطی، اتفاق دیگر این روز بود. در ادامه، چین­های طولی مری در روز هشتم بعد از تفریخ متمایز شدند و پس از آن تا روز 25 پس از تفریخ، تغییر محسوسی در ساختار بافت مری به‌جز تغییرات در اندازه، تعداد و سلول­ها مشاهده نشد. از روز 25 الی 60 روز بعد از تفریخ و با تجمع سلول­های موکوسی در بخش عقبی و سلول­های چشایی در بخش جلویی، بافت مری به دو بخش قابل تفکیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histostructural ontogeny of esophagus in common bream (Abramis brama) during early developmental study using light microscopy and transmission electron microscope (TEM)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sahraein 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Arash Zibaee 2
  • Jose Meseguer 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran
3 Department of Cell Biology and Histology, Faculty of Biology, University of Murcia, Murcia, Spain
چکیده [English]

This study aimed to investigate the histoarchitecture of the esophagus in common bream (Abramis brama) during early development using light microscopy and transmission electron microscope (TEM) from hatching up to day 60 post hatch (DPH). Larvae were sampled randomly every day from hatching time to 6 DPH, on every alternate day from 8 DPH to 20 DPH, every 5 days from 25 DPH to 40 DPH, and two last samples have down at 50 and 60 DPH. Then fish larvae were fixed by immersion in Bouin´s solution and 4% glutaraldehide (pH = 7.4). Results showed that the esophagus differentiated from the anterior part of the alimentary tract at hatching time. At 1 DPH, the esophagus lined by squamous cells and forming a tine tubular structure lined with cubical cells. First goblet cell was observed at 2 DPH in the mucosal layer of the esophagus. At 3 DPH, they showed presence of the various mucosal material. In addition, epithelium of the esophagus changed to columnar cells. The first taste bud was detected at 5 DPH and the main phenomenon was the appearance of a serrated outline of the esophagus apical cells. Longitudinal folds of the esophagus were developed at 8 DPH. No remarkable histological changes were observed till 25 DPH, but the number of the taste buds and goblet cells and their size were increased. From 25 to 60 DPH, low dense of goblet cell, increasing in posterior esophagus region, led to differed histological characteristics with anterior esophagus segment encompassed increasing number of taste buds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esophagus ontogeny
  • Common bream
  • Abramis brama