ویژگی‌های ریختی و تغییرات شکل بدن تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی در طی مراحل اولیه تکوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22124/janb.2017.3166

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی روند تکوین ویژگی­های ریختی و تغییرات شکل بدن تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با استفاده از روش ریخت­سنجی هندسی در مراحل اولیه تکوین از زمان تخم­گشایی تا 50 روز پس از آن به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 190 نمونه در طی مراحل اولیه تکوین انتخاب شدند. برای استخراج داده­های شکل از نیمرخ چپ نمونه­ها تصاویر دوبعدی تهیه شد. سپس تعداد 8 لندمارک هم‌ساخت تعریف و با استفاده از نرم‌افزار TpsDig2 بر روی نمونه‌ها رقومی شدند. داده‌های لندمارک پس از روی­هم­گذاری بر اساس آنالیز پروکراست با استفاده از تحلیل Relative warp مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روند تغییر شکل بدن تاسماهی استرلیاد در مراحل اولیه تکوین شامل افزایش طول سر و دم تا روز 6 پس از تخم­گشایی در مرحله اول و سپس رشد نسبی کمتر طول و عرض سر، توسعه ناحیه تنه­ای و متمایل شدن دم به طرف بالا در مرحله بعد بود. آنالیز خوشه­ای شکل بدن نمونه­ها برای گروه­بندی آن­ها از نظر سن و اندازه نشان داد که مراحل لاروی این گونه به سه مرحله (1) از 6-1 روزگی همراه با توسعه بیشتر ناحیه سر و دم، باز شدن شکاف دهانی و آبششی و توسعه جـوانـه­های چشایی و بویایی، (2) 23-7 روزگی شامل انحنای دم به سمت بالا، رشد نسبی بیشتر تنه، شکل­گیری آبشش­ها و بالـه­ها و شروع تغذیه فعال و (3) مرحله نوجوانی (50-24 روزگی) تبدیل به شکل مینیاتوری نمونه­های بالغ قابل تقسیم است. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات شکل بدن تاسماهی استرلیاد در مراحل اولیه تکوین برای رفع نیازهای زیستی این گونه بر اساس اولویت‌های حیاتی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological development and body shape change of Sterlet (Acipenser ruthenus) using geometric morphometric technique during early development

چکیده [English]

This research was conducted to study the morphological development and body shape changes of the Sterlet (Acipenser ruthenus) using geometric morphometric technique during early development from hatching up to 50 days post-hatch (dph). A total of 190 specimens were collected from different early developmental stages. The left side of specimens was photographed to extract body shape data. Then 8 homologous landmark-points were defined and digitized on 2D pictures using tpsDig2 software. Landmark data after Generalized Procrustes Analysis (GPA), analyzed using Relative Warp. The results showed that change of body shape in the Sterlet during early development includes the increased length of head and tail up to 6 dph at first phase and the decreased relative growth of the depth and length of head, development of the trunk region and upward bending of tail at next stages. The cluster analysis based on body shape changes of specimens to identify age and size groups revealed that larval stages of this species can be divided into three stages including (1) 1-6 dph comprising development of the head,  caudal region, opening mouth, gill slits, the taste and olfactory buds, (2) 7-23 dph consisting of  increased relative growth of the trunk region, complete formation of the gills and fins and starting exogenous feeding and (3) juvenile stage (from 24-50 dph) including formation of a miniaturized specimen similar to that of adults. Based on the finding, the body shape changes of this species during early development is due to adjusting its vital priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sterlet
  • Ontogeny
  • Body shape
  • Geometric morphometric