مطالعه آسیب‌شناسی بافتی آبشش بچه‌تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان

2 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، گیلان

چکیده

آبشش ماهی به­طور مستقیم در معرض آلودگی­های محیط آبی قرار دارد و یکی از اندام­های مهم در رابطه با بررسی اثرات آلودگی­های زیست محیطی است. این تحقیق با هدف بررسی آسیب­شناسی بافتی آبشش بچه تاسماهیان ایرانی وحشی در شرایط زیست طبیعی به انجام رسید. در این پژوهش بافت آبشش50 عدد تاسماهی ایرانی که با ترال طی سال­های 1388 الی 1391 از آبهای ایرانی حوضه جنوبی دریای خزر از آستارا تا بندر ترکمن صید شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پس از زیست سنجی ماهیان صید شده، تکه کوچکی از بافت آبشش در محلول بوئن تثبیت و سپس به آزمایشگاه بافت شناسی انتقال یافت. تهیه اسلاید از نمونه بافت­ها در آزمایشگاه طبق روش­های مرسوم بافت­شناسی آب­گیری، شفاف­سازی، قـالب­گیری و رنگ­آمیزی (به روش هماتوکسیلین – ائوزین) انجام و نمونه ها با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد علاوه بر بافت­های سالم، در برخی از بافت­ها عوارضی چون تغییرات برگشت پذیر، تغییرات پیش­رونده گشاد شدن مویرگ­ها، چماقی شدن، نکروز سلولی، چسبندگی تیغه­های آبششی ثانویه، پرخونی و هیپرپلازی مشاهده می­شود. براساس نتایج به ­دست ­آمده، ورود هر گونه آلودگی­ به دریای خزر، شرایط زیست طبیعی آبزیان از جمله تاسماهیان را به خطر انداخته و می­تواند منجر به بروز ناهنجاری­های مورفولوژیک در آبشش ماهیان شود که در نهایت، مرگ و میر ماهیان را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological study of gill in juveniles of Persian sturgeon (Acipenser persicus) caught in southern parts of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Ali Hallajian 1
  • Rezvan Allah Kazemi 1
  • Sohrab Dejandian 2
  • Aiub Yousefi Jourdehi 1
1 International Sturgeon Research Organization of the Caspian Sea, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Guilan, Iran
2 Inland Waters Aquaculture Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Anzali, Guilan, Iran
چکیده [English]

Fish gill is directly exposed to aqueous environmental pollutions and is one of the most important organs for studying the effects of contaminations. Therefore, this research was conducted to evaluate the histopathology of gill tissue in wild Persian sturgeon Acipenser persicus at natural conditions. A total number of 50 wild Persian sturgeonwere captured and sampled by trawling in the south areas of the Caspian Sea in Iranian waters from Astara port to Bandar Turkmen during 2009-2013. After biometry of fish, gill tissue sampling was done, fixed with Bouin's solution and transferred to histology lab. Tissue samples were dehydrated, clarified, mounted and colored based on the hematoxylin–eosin method. Microscopic studies showed some disasters such as regressive changes, ­progressive changes, circulation anomalies, clubbing, necrosis, lamellar fusion, hyperemia and hyperplasia in some gill tissues. Based on the obtained results, entering any pollution into the Caspian Sea water will change environmental states of sturgeons' habitat and lead to morphological disasters in gill and mortality in fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Persian Sturgeon
  • Gill
  • Histology