تعیین مناسب ترین درصد غذادهی در پرورش بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) در اندازه های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

چکیده

به منظور تعیین مناسب­ترین درصد غذادهی در پرورش بچه­ماهیان ازون­برون (Acipenser stellatus) بر اساس مصرف خوراک،آزمایشی در سه گروه وزنی پایین، متوسط و بالا به ترتیب 68/0 ± 71/11، 87/1 ± 2/41 و 88/15 ± 76/421 گرم به صورت کاملاً تصادفی در حوضچه­های بتونی طراحی و اجرا شد. ماهیان بر اساس اشتها به مدت هفت ماه و 2 تا 6 مرتبه در روز غذادهی شدند. مقدار غذای مصرف شده و دمای روزانه ثبت شد. محدوده دما در طول دوره آزمایش 5 ±  5/13 درجه سانتی­گراد بود. در پایان دوره پرورش، شاخص­های تغذیه و رشد محاسبه شدند. نتایج نشان داد شاخص­های افزایش وزن بدن، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی ماهیانی که در گروه وزنی پایین بودند، نسبت به دو گروه دیگر اختلاف معنی­دار داشتند (05/0p<). بیشترین سرعت رشد و کمترین ضریب تبدیل غذایی در گروه وزنی پایین مشاهده شد. همچنین، بر اساس نتایج به­دست آمده، میانگین مصرف خوراک برای رسیدن وزن از 11 به 183 گرم و از 41 به 173 گرم حدود 1% وزن بدن ولی برای وزن­های بالاتر (از 421 به 553 گرم) کمتر از 1% وزن بدن (88/0) در دماهای مورد مطالعه بود. هیچ مرگ و میری در طول دوره پرورش در گروه­های وزنی مورد مطالعه مشاهده نشد. همچنین، با توجه به میزان مصرف خوراک، جدولی برای تعیین درصد مناسب غذادهی ازون­برون در اوزان و دماهای مختلف طراحی و ارائه شد که می­تواند راهنمایی برای پرورش­دهندگان این ماهی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the optimal feeding rate in juvenile stellate sturgeon, Acipenser stellatus in different sizes

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Abdolali Rahdari 2
  • Iraj Efatpanah 1
  • Bahman Meknatkhah 1
  • Somayeh Defaei 1
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

In order to determine the optimum feeding rate in rearing of stellate sturgeon, Acipenser stellatus, based on feed consumption, an experiment was conducted in three groups of low, medium and high weights of 11.71 ± 0.68, 41.2 ± 1.87 and 421.76 ± 15.88 g, respectively, in a completely randomized design in concrete tanks. The fish were fed based on appetite for seven months with 2 to 6 times daily feeding frequencies. The amounts of consumed feed and daily temperature were recorded. During the experiment, the temperature range was 13.5 ± 5.5 °C. At the end of the experiment, nutrition and growth parameters were measured. The results exhibited that the body weight gain, daily growth rate, specific growth rate and feed conversion ratio of fish in the low-weight group were significantly different from the other two groups (p<0.05). The maximum growth rate and lowest food conversion ratio were also observed in low-weight group. Furthermore, according to results, the average feed consumption rates in fish with 11-183 g and 41-173 g in weights were 1%, while 0.88% in those with 421 to 553 g in weight. No mortality was observed during the experiment in the studied groups. Moreover, according to the amount of feed consumed, a table was designed to determine the appropriate feeding rate in stellate sturgeon at different weights and temperatures, which can be a guideline for rearing of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding rate
  • Feed consumption
  • Growth index
  • Stellate sturgeon