بررسی شاخص‏ های رشد و فعالیت آنزیم ‏های روده ‏ای بچه فیل ماهیان (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی درصدهای مختلف مکمل کلرید سدیم (NaCl)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مزرعه تکثیر و پرورش خاویار طلایی. جوار سد سنگر، رشت، گیلان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان، ایران

3 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، گیلان، ایران

4 مجتمع آبزی پروری شهدای خیبر آبکنار، گیلان، ایران

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف نمک (کلرید سدیم) به جیره غذایی بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) و تاثیر آن بر میزان عملکرد آنزیم‏های روده‏ای و نیز شاخص رشد و کارایی غذا طراحی و انجام شد. بدین منظور تعداد 480 قطعه بچه فیل ماهی با میانگین وزنی 49/0 ± 80/173 گرم در 12 وان فایبرگلاس 2000 لیتری به مدت 12 هفته با چهار جیره غذایی محتوی سطوح مختلف کلرید سدیم شامل سطح صفر، 3، 6 و 9 درصد تغذیه شدند. شاخص‏های رشد شامل وزن نهایی، شاخص رشد ویژه و رشد روزانه ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف کلرید سدیم به طور معنی‏داری نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود (05/0>p). درصد افزایش وزن ماهیان تغذیه شده در سطح 6 درصد کلرید سدیم به طور معنی داری نسبت به ماهیان تغذیه شده با تیمار شاهد بالاتر بود امااختلاف معنی‏دار آماری بین سایر تیمارها مشاهده نشد. میانگین ضریب تبدیل غذایی ماهیان تغذیه شده با تیمار شاهد بطور معنی داری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0>p). میانگین میزان آنزیم‏های روده‏ای آلکالین فسفاتاز، آمیلاز و لیپاز ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف کلرید سدیم به طور معنی‏داری نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود (05/0>p). به منظور دستیابی به افزایش رشد، بهبود کارایی غذا، کاهش هزینه تولید، تقویت عملکرد آنزیم‏های روده‏ای، مناسب‏ترین مقدار کلرید سدیم به میزان 3 تا 6 درصد در کیلوگرم در جیره غذایی فیل‏ماهی پرورشی اوزان 150 تا 700 گرم توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on growth indices and intestinal enzymes activity affected by feeding Beluga juveniles (Huso huso) subjected to a diet containing different levels of dietary -sodium chloride (NaCl)

نویسندگان [English]

  • Sommayeh Hasanpour 1
  • Mohammad Pourdehghani 2
  • Habib Vahabzadeh 3
  • Mamoud Mohseni 2
  • Amin Zarabi 4
1 Golden Caviar Breeding Farm, Sangar Dam, Rasht, Guilan, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
3 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Guilan, Iran
4 Shohaday-e-Kheibar Abkenar Sturgeon Rearing and Propagation Complex, Guilan, Iran
چکیده [English]

The current study carried out to investigate the effects of adding salt (NaCl) in the diet of beluga, Huso huso and its impacts both on the function of intestinal enzymes and growth indices and food efficiency. In this regard, 480 species of Huso huso with a mean weight of 173.8 ± 0.49 g stocked in 12 fiberglasses 2000-liter tanks for 12 weeks. They fed a diet containing different levels of NaCl including 0, 3, 6 and 9 percent. Growth indices including final weight, SGR and daily growth showed significant differences in fishes of all treatments, except the fishes fed the diet containing comparing control group (p < 0.05) Weight gain percentage of fed fish at 6% sodium chloride level was significantly higher than fish fed control but no statistically significant difference was observed between other treatments. The mean FCR in fishes of control group was significantly higher than other treatments (p < 0.05). The mean rates ofrate of intestinal enzymes including Alkaline phosphatase, protease, lipase and amylase in the fishes fed by different levels of NaCl were significantly more than control group (p < 0.05). It is suggested to achieve a higher growth rate, improve food efficiency, reduction of production costs and enhancement of intestinal enzymes function. appropriate percentage of added NaCl is to be 3-6% per kilogram of diet for farmed beluga of at 150 to 700 g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga (Huso huso)
  • Diet
  • Sodium chloride (NaCl)
  • Growth indices
  • Intestinal enzymes