بافت‌شناسی لوله گوارش ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) در‌ طی مراحل اولیه تکوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

2 گروه شیلات، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، بهبهان، خوزستان

چکیده

شناخت تکوین دستگاه تغذیه ماهیان اهمیت بالایی در درک نیازهای غذایی آن­ها در مراحل اولیه زندگی دارد و از جمله اولویت­های تحقیقاتی در مورد گونه­های جدید برای پرورش است. از این­رو، این تحقیق به منظور مطالعه تکوین اولیه لوله گوارش ماهی بنی(Mesopotamichthys sharpeyi) با استفاده از روش بافت‌شناسی اجرا شد. در مجموع، تعداد 200 نوزاد و بچه­ماهی از زمان تخم‌گشایی تا 41 روز پساز آن نمونه­برداری و به روش پارافینه و رنگ­آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین مقاطع بافتی از آن­ها تهیه شد. بر اساس نتایج، در ماهی بنی باز شدن حفره دهانی، شروع تغذیه خارجی و توسعه مری با بافت پوششی مکعبی مطبق در روز سوم بعد از تخم‌گشایی و ظهور کمان‌های آبششی در روز چهارم پس از تخم‌گشایی صورت گرفت. جذب کامل کیسه زرده تا روز چهارم به­طول انجامید. ویژگی‌های تکوین ماهی بنی در مراحل اولیه بیان­گر همزمانی ساختارهای زیستی با نیازهای آنها بود. همچنین، روند این تغییرات به دستگاه گوارش دیگر کپورماهیان شباهت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological study of alimentary canal in Binni (Mesopotamichthys sharpeyi) during the early developmental stages

نویسندگان [English]

  • Elnaz Kiarsi Alikhani 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Hadi Poorbagher 1
  • Mohammad Amini 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Environment and Natural Resources, Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Khuzistan, Iran
چکیده [English]

Study of fishes’ alimentary canal ontogeny is important to understand their nutritional requirements during their early development and is a research priority for candidate species in aquaculture. Therefore, this work was conducted to study the early development of the Binni fish’s (Mesopotamichthys sharpeyi) alimentary canalusing histological method. A total of 200 larvae and fry were sampled from hatching up to 41 day post hatching (DPH), and then histological sections were prepared using paraffin method and staining with hematoxylin-eosin. Based on the results, mouth opening, exogenous feeding and the esophagus development covered with a cuboid epithelium were happened on 3 DPH, and the emergence of the gill arches on the 4 DPH. The complete absorption of the yolk sacs was lasted until the 4 DPH. The developmental characteristics of Binni fish during its early stages indicated the concurrence of biological structures with their needs. In addition, these ontogenic changes were similar to those of other cyprinid’s digestive system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Ontogeny
  • Embryonic stage
  • Digestive system
  • Binni
  • Early stage