اخبار و اعلانات

مجله "تغذیه آبزیان" دانشگاه گیلان موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی شد

نشریه تغذیه آبزیان دانشگاه گیلان از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ اعتبار علمی – پژوهشی از شماره  بهار و تابستان 97 شد. این نشریه با صاحب امتیازی دانشگاه  گیلان، مدیر مسئولی دکتر مسعود ستاری و سردبیری دکتر بهرام فلاحتکار و با اعضای هیات تحریریه (بهرام فلاحتکار، ناصر آق، محمد پورکاظمی، مسعود ستاری، میرمسعود سجادی، عبدالمحمد عابدیان کناری و باقر مجازی امیری) فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز نمود.  نشریه تغذیه آبزیان مقالات  پژوهشی مرتبط با علوم تغذیه آبزیان را از طریق سامانه مدیریت نشریات ...

مطالعه بیشتر