نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نسبت‌های مختلف پروتئین خام به انرژی جیره بر شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهیان بستر (Bester)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-36

10.22124/janb.2018.3158

احمد مفتاح جوکندان؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ مصطفی یوسف الهی