نویسنده = جاوید ایمان پور نمین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خواص ضدباکتریایی عصاره الکلی و اتری جلبک Scenedesmus dimorphus بر گونه-های باکتری‌های Micrococcus luteus و Aeromonas hydrophila

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-45

زهرا حبیبی؛ جاوید ایمان پور نمین؛ زهره رمضانپور