نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. خواص ارگانولپتیک فیش فینگرهای ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) پوشش دهی شده با لعاب حاوی آب مرکبات

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

سید ولی حسینی؛ فرزانه صیادی؛ کبری ضیایی