نویسنده = میر مهدی زاهدی
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اسیدهای چرب در ماهی کوتر ساده (Sphyraena jello) و کوتر دم زرد (Sphyraena flavicauda) در فصول پاییز و بهار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-70

علی طاهری؛ اسحاق ابراهیم‌زاده اله آباد؛ میر مهدی زاهدی