نویسنده = ������������������������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اسیدهای چرب در ماهی کوتر ساده (Sphyraena jello) و کوتر دم زرد (Sphyraena flavicauda) در فصول پاییز و بهار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-70

10.22124/janb.2017.3156

علی طاهری؛ اسحاق ابراهیم‌زاده اله آباد؛ میر مهدی زاهدی