نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی اثر بازدارنده‎ها و فلزات بر فعالیت آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-57

نرگس انوشه؛ سید ولی حسینی؛ رسول مدنی؛ عباس زمانی