نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-44

صدیقه رضایی؛ سید یوسف پیغمبری؛ محمد جواد شعبانی؛ هادی رییسی