نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه تورین در جیره بر رنگ پذیری ماهی رزی بارب (Pethia conchonius)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 39-48

10.22124/janb.2021.16792.1091

فرشته نجاتی زادگان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ وحید مرشدی