نویسنده = ������������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نانوذرات کیتوزان حاوی اسید فولیک جیره بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 49-62

10.22124/janb.2021.18764.1119

سحر فرحناک رودسری؛ سید عبدالمجید موسوی؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسایی مهرجان