کلیدواژه‌ها = کیفیت شیمیایی
بررسی ترکیبات تقریبی، کیفیت شیمیایی و میکروبی ماهی موتو خشک شده (Encrasicholina punctifer) در جزیره قشم

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-28

10.22124/janb.2022.22667.1174

مهران یاسمی؛ بهروز محمدزاده؛ سیدسهیل قائم مقامی؛ محسن عابدی؛ پونه پیشکار