تاثیر جایگزینی نخود پرتوتابی شده با پودر ماهی بر شاخص‌های رشد، ترکیبات بدنی و قابلیت هضم ظاهری جیره بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

2 گروه شیلات، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

3 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، سازمان انرژی اتمی، کرج، البرز

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان

5 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

چکیده

این تحقیق با هدف معرفی منبع پروتئینی جدید به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) انجام شده است. در این مطالعه دانه نخود کابلی معمولی (Cicer arietinum) و دانه نخود پرتوتابی شده جایگزین پروتئین پودر ماهی در جیره شد و اثرات آن بر شاخص­های رشد، تغذیه­ای، قابلیت هضم­پذیری و ترکیبات بدنی بچه ماهی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه انجام شد. تعداد 720 عدد ماهی قزل‌آلا (4 ± 60 گرم) به صورت تصادفی در هشت تیمار با سه تکرار به طور مساوی تقسیم و به مدت 60 روز با جیره­های آزمایشی تغذیه شدند. جیره­های آزمایشی شامل غذایی تجاری، غذایی دست­ساز بدون نخود (شاهد)، جیره­های غذایی 20، 30 و 40 درصد نخود معمولی و غذای حاوی 20، 30 و 40 درصد نخود پرتوتابی شده بودند. زیست­سنجی در ابتدا و انتهای دوره (روز 60) انجام شد. نتایج نشان دادند که پرتوتابی تأثیر معنی­داری بر ترکیبات غذایی (پروتئین، چربی و ماده خشک) نخود نداشته و شاخص­های رشد در تیمارهای مختلف نداشت (05/0<P)، ولی با افزایش جایگزینی نخود در جیره تغییرات معنی­داری در شاخص­های تغذیه­ای و قابلیت هضم پذیری مشاهده شد (05/0>P). در نتیجه می­توان بیان کرد که افزایش جایگزینی نخود پرتوتابی شده تا حد 40% در جیره بچه ماهی قزل­آلای رنگین کمان تأثیر منفی بر شاخص­های رشد ندارد. لذا پروتئین دانه نخود پرتوتابی شده مورد مناسبی برای جایگزینی با پودر ماهی در فرمول جیره ماهیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing fish meal with irradiated chickpea in diet on growth performance, body compositions and apparent digestibility of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Reza Hessam Pour 1
 • Reza Malekzadeh Viayeh 2
 • Parvin Shawrang 3
 • Mohammad Javad Mohammadi 4
 • Dansh madad pour 5
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Azerbaijan-e-Gharbi, Iran
2 Department of Fisheries, Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, Urmia, Azerbaijan-e-Gharbi, Iran
3 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran, Karaj, Alborz, Iran
4 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Khuzestan, Iran
5 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to introduce new protein sources to replace fish powder in diets for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. In this study, fish powder protein was replaced with the typical Kabuli chickpea (Cicer arietinum) and irradiated pea seeds in the diet followed by assessing their effects on growth and nutritional indices, digestion and body composition of rainbow trout. The study was conducted in the Artemia and Aquatics Propagation Research Institute, University of Urmia, Urmia, Iran. 720 juvenile O. mykiss (60 ± 4 g) were randomly divided equally into eight treatments with three replicates, and were fed with experimental diets for 60 days. The experimental diets were commercial food, homemade food without pea (control), typical pea diets containing 20, 30 and 40% and diets containing 20, 30 and 40% irradiated pea. The results showed that radiation has not significantly affected the food ingredients of peas (protein, fat and dry matter) and growth parameters (P>0.05), but there were significant changes in nutritional indicators and digestibility of the diet along with increasing the percent of peas replacement (P<0.05). As a result, the increase in radiation as well as 40% peas in the diet of O. mykiss did not exhibit negative impact on growth performance. Therefore, the irradiated pea protein can be a good food item to replace fish powder in the fish diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oncorhynchus mykiss
 • Chickpea
 • Radiation
 • Growth Performance
 • digestibility
 • Body Composition