اثر محیط های کشت مختلف بر تولید ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp.) با به کارگیری کودهای کشاورزی تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

جلبک ها به عنوان غذای آغازین و نیز به عنوان غذای اصلی پلانکتون‌های جانوری مورد تغذیه لاروهای آبزیان در آبزی‌پروری نقش مهمی را ایفا می‌کنند و فرمول بندی ارزان محیط کشت آنها دارای اهمیت زیادی است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه تولیدی و اقتصادی محیط‌های کشت برای جلبک کلرلا انجام شد. در این تحقیق که دوره آن 20 روزه بود، محیط کشت F/2 به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد و با چهار محیط کشت جدید با غلظت های ثابت شامل نسبت‌های مختلف 25، 50، 75 و 100­% محیط کشت کوپر که برای کشت گیاهان خشکی­زی در روش آبکشت یا هایدروپونیک به­کار می­رود، با به­کار­گیری نمک­های معدنی تجاری و اوره (کود) در بازار فرمول­بندی و مقایسه شدند. جلبک کلرلا در محیط با غلظت 25%، نسبت به محیط F/2 نتایج عملکردی بهتری را نشان داد (05/0>p). بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، محیط کشت با غلظت 25­% برای ریزجلبک کلرلا، محیط کشت مناسب و بسیار مقرون به صرفه شناخته شد، زیرا علاوه بر افزایش تراکم جلبکی بیشتر در پایان دوره آزمایش، نسبت به محیط F/2، %94 نیز هزینه کمتری را در بر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different media in production of marine microalgae Chlorella spp. using commercial agriculture fertilizers

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee
  • Kamran Rezaei Tavabe
  • Nazanin Motamedi
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Algae play an important role as primary feed in aquatic ecosystems and as food for zoo­planktons which are also important for the aquatic animals  husbandry in larval stages. Thus, their production  at the industrial scale is important. The marine microalgae Chlorella sp. was cultured under small-scale, batch culture condition, to evaluate the differences in growth rates (biomass production): using commercial agriculture fertilizers and analytical grade of inorganic salts for 20 days. Five different culture media were formulated as treatments including different concentration (%) of Cooper hydroponic culture media (T100%, T75%, T50% and T25%) and a control group, i.e.  F/2 medium (T0) which is commonly used for microalgae cultivation in commercial aquaculture without Cooper media. Chlorella sp. exhibited better results in T25% during different experimental time interval. Results also revealed that T25% is highly cost-effective as well, since it was almost 94% (sixteen times) cheaper than F/2 medium. The results suggest that commercial agricultural fertilizers could be added to the marine microalgae culture medium for providing the analytical grade nutrients with no significant side effect on the medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorella sp
  • Algae medium
  • Commercial agricultural salts
  • Biomass production