نویسنده = محسن عابدی
بررسی ترکیبات تقریبی، کیفیت شیمیایی و میکروبی ماهی موتو خشک شده (Encrasicholina punctifer) در جزیره قشم

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-28

10.22124/janb.2022.22667.1174

مهران یاسمی؛ بهروز محمدزاده؛ سیدسهیل قائم مقامی؛ محسن عابدی؛ پونه پیشکار


اثر متقابل نور و جیره‌های حاوی کاروتنوئید بر میزان رشد و رنگ‌پذیری ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 27-37

10.22124/janb.2021.5799

بابک تیزکار؛ افشار ذوقی شلمانی؛ محسن عابدی؛ محمد رهاننده