کلیدواژه‌ها = هماوری
تعداد مقالات: 2
1. بهبود کارایی تولیدمثلی ماهی گورخری ماده (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی لاکتوفرین و یا پودر جلبک اسپیرولینا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-141

10.22124/janb.2020.16631.1089

ساناز صادقی گوغری؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان


2. تاثیر بتائین جیره بر عملکرد تولید‌مثلی مولدین نر و ماده سورم (Heros severus)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-45

10.22124/janb.2017.3159

سید حامد موسوی ثابت؛ عادله حیدری؛ المیرا سلحشوری