کلیدواژه‌ها = ماهی گورخری
تعداد مقالات: 2
1. بهبود کارایی تولیدمثلی ماهی گورخری ماده (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی لاکتوفرین و یا پودر جلبک اسپیرولینا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-141

10.22124/janb.2020.16631.1089

ساناز صادقی گوغری؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان


2. سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-68

سید علی جوهری؛ لیلا حبیبی؛ سیده ژینو حسینی