نویسنده = سید ولی حسینی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه کیفیت بیوشیمیایی اسیدهای چرب خاویار فیل ماهی (Huso huso) وحشی و پرورشی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-67

سید ولی حسینی؛ آریا باباخانی لشکان؛ امین اوجی فرد


2. خواص ارگانولپتیک فیش فینگرهای ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) پوشش دهی شده با لعاب حاوی آب مرکبات

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

سید ولی حسینی؛ فرزانه صیادی؛ کبری ضیایی


3. استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی اثر بازدارنده‎ها و فلزات بر فعالیت آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-57

نرگس انوشه؛ سید ولی حسینی؛ رسول مدنی؛ عباس زمانی