نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 3
1. خواص ارگانولپتیک فیش فینگرهای ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) پوشش دهی شده با لعاب حاوی آب مرکبات

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

سید ولی حسینی؛ فرزانه صیادی؛ کبری ضیایی


2. مقایسه کیفیت بیوشیمیایی اسیدهای چرب خاویار فیل ماهی (Huso huso) وحشی و پرورشی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-67

سید ولی حسینی؛ آریا باباخانی لشکان؛ امین اوجی فرد


3. استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی اثر بازدارنده‎ها و فلزات بر فعالیت آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-57

نرگس انوشه؛ سید ولی حسینی؛ رسول مدنی؛ عباس زمانی