کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های گوارشی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گلوتامین بر آنزیم‌های گوارشی و ساختار روده بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baeri , Brandt 1869)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-83

سامان درویشی؛ حسین خارا؛ محدثه احمد نژاد