نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
3. تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی و تخمیر شده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-46

10.22124/janb.2017.3167

ابراهیم ستوده؛ جمشید امیری مقدم؛ غلامرضا شاه حسینی؛ دارا باقری