کلیدواژه‌ها = شاخص‌های رشد
ارزیابی قابلیت پرورش جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در آب چاه ژرف سیستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 15-31

10.22124/janb.2024.25289.1214

عبدالعلی راهداری؛ علی خسروانی زاده؛ ساحل پاکزاد توچایی؛ رقیه کرمی


اثر استفاده از پودر جلبک قرمز بر شاخص‌های رشد، برخی از شاخص های سرم و موکوس و الگوی پروتئینی موکوس در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-64

10.22124/janb.2024.26281.1228

فاطمه عبدالله نژاد؛ سید حسین حسینی فر؛ حامد پاک نژاد؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمد رضا ایمانپور


تاثیر جایگزینی نخود پرتوتابی شده با پودر ماهی بر شاخص‌های رشد، ترکیبات بدنی و قابلیت هضم ظاهری جیره بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 17-38

رضا حسام پور؛ رضا ملک زاده ویایه؛ پروین شورنگ؛ محمدجواد محمدی؛ دانش مددپور داریونی