اثر متقابل نور و جیره‌های حاوی کاروتنوئید بر میزان رشد و رنگ‌پذیری ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 27-37

10.22124/janb.2021.5799

بابک تیزکار؛ افشار ذوقی شلمانی؛ محسن عابدی؛ محمد رهاننده


تأثیر پودر و عصاره الکلی برگ مورینگا Moringa oleifera در جیره غذایی بر عملکرد بیان ژن‌های ایمنی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-41

10.22124/janb.2023.24268.1201

سیده یلدا بنی اسماعیلی؛ آرش اکبرزاده؛ غلامحسین ریاضی؛ فرزین عبدالهی؛ محمد نیرومند


اثر دوره‌های نوری مختلف بر شاخص‌های رشد ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) ماده

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 31-45

10.22124/janb.2024.26532.1232

بهمن مکنت خواه؛ مسعود ستاری؛ بهرام فلاحتکار؛ سمانه پورسعید


تأثیر مکمل غذایی بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 37-47

10.22124/janb.2021.5921

حسین پناهی؛ حسین اورجی؛ فرید فیروزبخش؛ مریم قیاسی


اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه تورین در جیره بر رنگ پذیری ماهی رزی بارب (Pethia conchonius)

دوره 6، شماره 2، تیر 1399، صفحه 39-48

10.22124/janb.2021.16792.1091

فرشته نجاتی زادگان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ وحید مرشدی


استفاده از پاروپای Acanthocyclops trajani در تغذیه آغازین نوزاد فیل ماهی (Huso huso)

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 39-50

10.22124/janb.2021.19274.1131

رحیمه رحمتی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ حسینعلی نوری


مطالعه امکان تزریق اسپرم به درون تخمدان به منظور القاء تکثیر در ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 43-51

10.22124/janb.2023.24081.1191

علی حاجی بگلو؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ معصومه ماچانلو


بررسی خصوصیات کباب لقمه کم چرب ماهی فیتوفاگ حاوی صمغ زانتان

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-55

10.22124/janb.2023.24097.1193

محدثه اسمعیل زاده؛ هانیه رستم زاد؛ آریا باباخانی