تعداد مقالات: 57
53. تاثیر گلوتامین بر آنزیم‌های گوارشی و ساختار روده بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baeri , Brandt 1869)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-83

سامان درویشی؛ حسین خارا؛ محدثه احمد نژاد


54. تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی و تخمیر شده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-46

ابراهیم ستوده؛ جمشید امیری مقدم؛ غلامرضا شاه حسینی؛ دارا باقری


55. اثر سطوح مختلف بتائین جیره بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-95

مریم نوروزی زاده؛ حمید علاف نویریان؛ علی حسین پور؛ میرمسعود سجادی


56. مطالعه آسیب‌شناسی بافتی آبشش بچه‌تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-56

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی